บาคาร่าออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ100 การศึกษา สโมสรบีบีจี เปิดลานกีฬาให้เด็กบ้านแม่แฮง

สโมสรบีบีจี เปิดลานกีฬาให้เด็กบ้านแม่แฮง

สโมสรบีบีจี เปิดลานกีฬาให้เด็กบ้านแม่แฮง post thumbnail image

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและขาดโอกาส จึงมีพระดำริจัดตั้ง สโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good-บาวซ์บี กู้ด) เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมาย ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส

ทั้งนี้ สโมสรกีฬาบีบีจี ได้ฝึกอบรมทักษะกีฬาเทเบิล เทนนิส, แบดมินตัน และฟุตบอล ภายใต้ชื่อโครงการ ให้โอกาส สร้างคน : BBG Young Table tennis, BBG Young Bad minton และ BBG Young Football ในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีสนามฝึกซ้อมกีฬา 13 แห่ง ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันได้วางแผนขยายโอกาสไปยังกลุ่มเด็ก โดยเมื่อเร็วๆนี้ สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ กองทัพไทย ได้ร่วมกันเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์สโมสรกีฬาบีบีจี ณ บ้านแม่แฮง (หมู่บ้านโป่งไฮ) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกีฬา และทรงเชื่อว่ากีฬาจะช่วยพัฒนา และสร้างอนาคตของลูกหลานพวกเราให้สามารถเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ ในครั้งนี้ และทรงมีพระเมตตาต่อเด็ก และเยาวชน ซึ่งเคยผ่านการกระทําผิด และเสี่ยงต่อการกระทําผิดซ้ำ รวมถึงเด็กขาดโอกาสทางสังคม

ทรงมีพระดําริให้จัดตั้งโครงการ BOUNCE BE GOOD โดยใช้การพัฒนาทักษะด้านกีฬาเป็นเครื่องมือช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม สามารถเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือประกอบอาชีพทางด้านกีฬาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และขอขอบคุณความร่วมมือจากกองบัญชา การกองทัพไทย สมาคมกีฬาแบด มินตันแห่งประเทศไทยฯ ในการสนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬาแบดมินตันกลางแจ้ง รวมทั้งผู้นำชุมชน องค์กรทุกภาคส่วน ในการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกีฬาแห่งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย ของคนในชุมชน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และประการต่อมาคือ เพื่อให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนส่วนรวม

การศึกษา สโมสรบีบีจี

ข่าวการศึกษาเพิ่มเติม>>>>วิโรจน์ ชวนติดตามพ.ร.บ.การศึกษา รับอ่านแล้วตกใจ ล้าสมัย มุ่งล้างสมอง ยัดเยียดให้เด็กรู้

ป้ายกำกับ:

Related Post