บาคาร่าออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ100 การศึกษา วิโรจน์ ชวนติดตามพ.ร.บ.การศึกษา รับอ่านแล้วตกใจ ล้าสมัย มุ่งล้างสมอง ยัดเยียดให้เด็กรู้

วิโรจน์ ชวนติดตามพ.ร.บ.การศึกษา รับอ่านแล้วตกใจ ล้าสมัย มุ่งล้างสมอง ยัดเยียดให้เด็กรู้

วิโรจน์ ชวนติดตามพ.ร.บ.การศึกษา รับอ่านแล้วตกใจ ล้าสมัย มุ่งล้างสมอง ยัดเยียดให้เด็กรู้ post thumbnail image

วิโรจน์ ชวนติดตามพ.ร.บ.การศึกษา รับอ่านแล้วตกใจ ล้าสมัย มุ่งล้างสมอง ยัดเยียดให้เด็กรู้

การศึกษา

วิโรจน์ ชวนติดตามพ.ร.บ.การศึกษา รับอ่านแล้วตกใจ ล้าสมัย มุ่งล้างสมอง ยัดเยียดให้เด็กรู้
เมื่อวันที่ 9 มกราคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง [ เมื่อลูกกำลังจะถูกครอบ ด้วย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ] โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก Amazon เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 Google Search เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 Alibaba เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 Facebook เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 YouTube เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ระบบ Cloud Computing เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 iPhone รุ่นแรก เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ระบบปฏิบัติการ Android เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ Tesla วางขายในปี พ.ศ. 2551 ระบบ Blockchain เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ธุรกรรม Bitcoin เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 LINE เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 Grab เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 Tinder เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 TikTok เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559

ถ้าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน เราจะจินตนาการถึงสิ่งเหล่านี้ที่ได้จริงๆ หรือ โลกในปัจจุบันหมุนเร็วมาก เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก ทำให้วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพ ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและ ในอนาคตเวลาจะหมุนเร็วขึ้นอีก เทคโนโลยีจะเปลี่ยนเร็วขึ้นกว่านี้อีก

การศึกษา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคน จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เป็นการเรียนรู้เพื่อดักอนาคต ไม่ใช่เอาเรื่องที่รู้แล้วในอดีตมาสอนให้เด็กจำ

การศึกษาต้องไม่ใช่การเอาเรื่องราวทีก่ำลังล้าสมัย มายัดเยียดให้เด็กรู้ มาดูดเวลาเด็กให้หมดไปวันๆ แต่ต้องเป็นการเรียนรู้เฉพาะทักษะพื้นฐานที่จำเป็น แล้วเปิดโอกาสให้เด็กได้มีเวลาในการใช้ความรู้นั้น ในการค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง

การศึกษาต้องไม่ใช่ระบบในการใช้อำนาจนิยม และการปลูกฝังความเชื่อให้เด็กทุกคนคิดเหมือนๆ กัน เชื่อเหมือนๆ กัน และพร้อมทำตามที่สั่งเหมือนในยุคสงครามเย็น แต่ต้องเป็นระบบที่เด็กมีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์ ฝึกการยับยั้งชั่งใจ และการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยตนเอง

ป้ายกำกับ:

Related Post